Agenda en uitgaanstips

Evenementen in Nederland


Feest- en gedenkdagen in de Duitstalige wereld


1 mei
Tag der Arbeit
De Dag van de Arbeid.

Lees verder...

Bezoekersstatistieken

Vandaag 63
Deze week 253
Deze maand 4939
Vanaf mei 2011 4256023

Het Duitse alfabet 

Het Duitse alfabet - Das deutsche alphabet
Het Duits gebruikt net als het Nederlands het Romeinse (Latijnse) alfabet. Daarnaast heeft het Duits een extra teken ter vervanging van de dubbele s, de Ringel-S, ß. Het Duits maakt ook veel gebruik van trema's. Letters met trema's nemen echter geen aparte plaats in in het Duitse alfabet. Het woord über vind je in het woordenboek dus onder de letter U.
Wie een antiquarisch Duits boek koopt kan tot de onaangename ontdekking komen dat het boek moeilijk leesbaar is. Dat komt omdat Duitse boeken tot begin 20e eeuw meestal in Gothische drukletters (Niet te verwarren met het Gothische alfabet, dat een apart alfabet is) werd gedrukt. Deze drukletters, in het Duits Fraktur genoemd, zien er uit als kaligrafische sierletters en zijn niet direct makkelijk te lezen. Zo lijkt de kleine S op een F en de hoofdletter S op een hoofdletter G. De kleine letter K lijkt net een T en de Z ziet er uit als het cijfer 3.

 

 

 Zie ook: Het Duitse telefoonalfabet.

 

Hoofdletter Kleine letter Naam Uitspraak Opmerkingen
A a ah a  
B b beh b  
C c ceh k  
D d deh d  
E e eh e  
F f ef f  
G g geh g  
H h hah h / stom Aan het eind van een woord is de H stom.
I i ih i  
J j jot j  
K k kah k  
L l el l  
M m em m  
N n en n  
O o oh o  
P p peh p  
Q q quh kv De Q wordt altijd gevolgd door een U, behalve in leenwoorden.
R r er r  
S s es s  
T t teh t  
U u uh oe Als in boek.
V v vau v / f  
W w weh v / w  
X x ix ks  
Y y ypsilon i / j  
Z z

zet

ts Als in Mozart, als in tsaar of als in tsunami.
- ß eszet ss Dubbele S.

 

 

Klinkers met umlaut.

Hoofdletter Kleine letter Uitspraak Opmerkingen
Ä ä ee Als in kleed.
Ö ö eu Als in keuken of als in deur.
Ü ü uu Als in vuur.

 

Lettercombinaties

Lettercombinatie Uitspraak Opmerkingen
ei ai Als in het Engels wine.
au au Als in het Nederlands.
Als in klauw of bouw.
eu oj Als in hoi.
äu oj Als in hoi.
ae ee Alternatieve spelling voor Ä wanneer deze letter niet beschikbaar is.
oe eu Alternatieve spelling voor Ö wanneer deze letter niet beschikbaar is.
ue uu Alternatieve spelling voor Ü wanneer deze letter niet beschikbaar is.
ch g / ch Als in lach of Bach.
ck k De C is hier stom.
ph f Als in filosofie.
sch sj Als in het Engels sheep.
tsch tsj Als in Tsjechië.

 

Hoe typ je deze letters?
Houd de ALT-toets ingedrukt, en typ de code die voor de desbetreffende letter staat met de cijfers aan de rechterkant van je toetsenbord.

Hoofdletters Kleine letters

142 Ä
153 Ö
154 Ü

132 ä
148 ö
129 ü
0223 ß

 

 
Citaat van de dag

"Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. "
- William Shakespeare -
(1564-1616)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.